Последни новини

Покана за финална пресконференция по проект ORCHIS
Wednesday, 14 Mar 2018

Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция изпълняват заедно проект “ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“ CB005.1.12.025, финансиран по Програма на Европейския съюз за трансгранично ...

Повече »
Invitation to tender for purchase of equipment

Повече »

Любопитни факти за насекомите и снимки с гигантски пеперуди за лятн...

Повече »

Картират популациите на дивите орхидеи в Странджа

Повече »

Покана за пресконференция по проект ORCHIS

Повече »

Екзотични буболечки и живи тропически пеперуди ви очакват в изложба...

Повече »


Галерия "Натуралиситка"

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015, One Nature. All rights reserved.