Последни новини

Одит на законодателството на ЕС за опазване на околната среда показа добрата му ефективност...
Sunday, 26 Feb 2017

Според задълбочена оценка на Комисията популациите птици, другите защитени видове и природните местообитания в Европа биха били в много по-лошо състояние, ако не бяха защитени с директивите за птиците и за местообитанията. Макар че директивите са ...

Повече »
Не купувайте букети с бодлив залист!

Повече »

Една Природа получи последното издание на Червената книга от минист...

Повече »

Изложба за незрящи представя черноморските обитатели в естествени р...

Повече »

"Животните на Черно море" за Международния ден на Черно море в Експ...

Повече »

Ето как да се притечем на помощ на делфин в беда...

Повече »


Галерия "Червената книга"

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015, One Nature. All rights reserved.