Последни новини

Покана за годишно общо събрание на Сдружението
Thursday, 07 Mar 2019

Сдружение за опазване Една природа Бургас СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 02.04.2019 г. от 17.00, в офиса на Сдружението, гр.Бургас, ул.Струма 31 при следния предварителен дневен ред : 1. Промяна на седалището и адрес за управление. 2. Промяна н...

Повече »
Покана за годишно общо събрание на Сдружението

Повече »

Най-интересните черноморски риби разкриват тайните си пред гостите ...

Повече »

Покана за финална пресконференция по проект ORCHIS

Повече »

Invitation to tender for purchase of equipment

Повече »

Любопитни факти за насекомите и снимки с гигантски пеперуди за лятн...

Повече »


Галерия "Животните на Черно море"

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2023, One Nature. All rights reserved.