Последни новини

Invitation to tender for purchase of equipment
Thursday, 31 Aug 2017

Announcement for tender for purchase of equipment for project "ORCHIS - Research, Conservation and Habitats of Orchids in Strandzha", funded under the Program of the European Union for Cross-Border Cooperation INTERREG-IPA Bulgaria-Turkey 2014-202...

Повече »
Любопитни факти за насекомите и снимки с гигантски пеперуди за лятн...

Повече »

Картират популациите на дивите орхидеи в Странджа...

Повече »

Покана за пресконференция по проект ORCHIS...

Повече »

Екзотични буболечки и живи тропически пеперуди ви очакват в изложба...

Повече »

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда като "свържем ...

Повече »


Галерия "Натуралиситка"

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015, One Nature. All rights reserved.