Последни новини

Покана за годишно общо събрание на Сдружението
Sunday, 11 Nov 2018

Сдружение за опазване Една природа свиква Общо събрание с дата и час на провеждане: на 07.12.2018 г., от 17.00 ч. в офиса на Сдружението гр. Бургас, ул. Струма 31 при следния предварителен дневен ред: 1. Годишен отчет на УС. 2. Приемане ...

Повече »
Най-интересните черноморски риби разкриват тайните си пред гостите ...

Повече »

Покана за финална пресконференция по проект ORCHIS...

Повече »

Invitation to tender for purchase of equipment

Повече »

Любопитни факти за насекомите и снимки с гигантски пеперуди за лятн...

Повече »

Картират популациите на дивите орхидеи в Странджа...

Повече »


Галерия "Животните на Черно море"

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2019, One Nature. All rights reserved.