За организацията

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и културно богатство.

Осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина, както и запознава гражданското общество с природното и историческото наследство на региона.

Цели:

Сътрудничество и съдействие с държавни и общински органи, институции и структури, научни, стопански и други институции, организации и граждани при осъществяване, изготвяне, подкрепа, реализиране и участие в програми и проекти в областта на новите технологии, екологията, туризма, науката и образованието.

БУЛСТАТ: 176852829

Адрес: гр.Бургас, ул.Струма 31

Контакти:

Тел.: 0896809038

Ел.поща: office@onenat.org

 

Набирателна сметка:

Уникредит Булбанк АД,

IBAN:BG84UNCR70001522267379

BIC: UNCRBGSF

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.