"Животните на Черно море" за Международния ден на Черно море в Експо център Флора
admin | Sunday, 30 Oct 2016
Утре ще можете да видите част от нашата изложба "Животните на Черно море - възприятие чрез допир" в Експо център Флора Бургас за Международния ден на Черно море - 31 октомври. Изложбата ще е част от срещата на високо ниво, която ще събере представители на страните по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване – България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна.

Изложбата „Животните на Черно море“ на Сдружение за опазване ЕДНА ПРИРОДА показва най-интересните и запомнящи се черноморски обитатели. Тя е създадена под формата на макети в естествени размери в съответствие с нуждите на незрящите хора, които трудно биха си представили морските обитатели без да се допрат до тях. Изложбата е мобилна, което ще даде възможност на хора (зрящи и незрящи) от цяла България да се докоснат до част от черноморските обитатели и да научат интересни факти за тяхната биология. Информацията е представена на български, английски и брайл.
Изложбата е финансирана от Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на МОТО-ПФОЕ и Община Бургас.

Tags: Черно море изложба

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

Articles that may interest you:


Изложба за незрящи представя черноморските об...

Сдружение за опазване „ЕДНА ПРИРОДА” ще предс...

Най-интересните черноморски риби разкриват та...

3D-макети в естествени размери на емблематичн...

Любопитни факти за насекомите и снимки с гига...

Възможно ли е хлебарките да издават звуци? Мо...

Екзотични буболечки и живи тропически пеперуд...

Екзотични живи буболечки, тропически пеперуди...
comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.