Изложба за незрящи представя черноморските обитатели в естествени размери
admin | Tuesday, 13 Dec 2016
Сдружение за опазване „ЕДНА ПРИРОДА” ще представи завършената „Изложба в обем – възприятие чрез допир. Животните на Черно море” на 16.12.2016 г. (петък) от 11.00 часа в сградата на Морска гара Бургас.

Интерактивната изложба показва най-интересните и запомнящи се черноморски обитатели. Те ще бъдат „видени” от хората със зрителни увреждания чрез 3D-макети в естествени размери, които могат да бъдат докосвани. По този начин са представени 15 вида риби и 2 вида медузи, черупки от черноморски мекотели, морски кончета и игли. Изложбата е мобилна, което ще даде възможност на хора (зрящи и незрящи) от цяла България да се докоснат до част от черноморските обитатели и да научат интересни факти за тяхната биология. Цялата информацията е представена на български, английски и брайл.

Атрактивната изложбата ще бъде открита заедно с хората от РСО Бургас - Съюз на слепите в България, които първи ще могат да се докоснат до новите макети. Сред тях вече са и най-новите - черноморска акула, морска котка и риба лястовица.
Проектът е финансиран чрез Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на МОТО-ПФОЕ и дофинансиран от Община Бургас. Партньори на проекта са Пристанище Бургас, РИМ Бургас и Сдружение ЦПСИ ПРИОРИТЕТИ.


Tags: Черно море риби изложба

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

Articles that may interest you:


"Животните на Черно море" за Международния де...

Утре ще можете да видите част от нашата излож...

Най-интересните черноморски риби разкриват та...

3D-макети в естествени размери на емблематичн...

Любопитни факти за насекомите и снимки с гига...

Възможно ли е хлебарките да издават звуци? Мо...

Екзотични буболечки и живи тропически пеперуд...

Екзотични живи буболечки, тропически пеперуди...
comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.