На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда като "свържем хората с природата"
admin | Monday, 05 Jun 2017
"Да свържем хората с природата" е темата за Световния ден на околната среда през 2017 г.. Тя ни призовава да излезем сред природата, да оценим нейната красота и важност и да продължим призива за опазване на Земята, която споделяме.

От 1972 г. честването на Световният ден на околната среда на 5 юни се е превърнало в значима глобална платформа за ангажиране на обществото в над 100 държави с проблематиката за опазване на околната среда.

През последните десетилетия научният напредък, както и растящите екологични проблеми като глобалното затопляне, ни помагат да разберем безбройните начини, по които естествените системи поддържат собствения си просперитет и благополучие. Например, световните океани, горите и почвите действат като огромни запаси за парникови газове като въглероден диоксид и метан; Земеделски производители и рибари работят на сушата и под вода, за да ни осигурят храна; Учените разработват лекарства, използващи генетичен материал, съставен от милионите видове, които съставят удивителното биологично разнообразие на Земята.

Милиарди хора от селските райони по цял свят прекарват всеки работен ден "свързани с природата" и ценят своята зависимост от състоянието на природата. Те са сред първите, които страдат, когато екосистемите са застрашени от замърсяване, има изменение на климата или свръхексплоатация.


Tags: световен ден на околната среда природа

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2021, One Nature. All rights reserved.