Покана за пресконференция по проект ORCHIS
admin | Wednesday, 26 Jul 2017
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция изпълняват заедно проект “ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“, финансиран по Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

Основната цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. Проект ORCHIS предвижда разработването и осъществяването на съвместни дейности по опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа с помощта на иновативна концепция - използване на специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания.

В тази връзка имам удоволствието да Ви поканим на 28 юли (петък) от 14:00 ч. в презентационната зала на Областен информационен център Бургас (зад Областна управа Бургас), на начална пресконференция по проекта.

Разчитам на бъдещо ползотворно сътрудничество и се надявам на още много поводи за съвместна дейност между България и Турция в областта на опазването на околната среда и популяризирането на природното богатство на трансграничния регион.Изтегли поканата >>

Tags: проект пресконференция покана орхидеи ORCHIS

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

Articles that may interest you:


Картират популациите на дивите орхидеи в Стра...

Сдружение за опазване Една Природа и Горско с...

Покана за финална пресконференция по проект O...

Сдружение за опазване Една Природа и Горско с...

Една Природа получи последното издание на Чер...

Министърът на околната среда и водите Ивелина...

Откриване на информационните табели в бургаск...

В първия ден от националната "Седмица на гора...
comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2021, One Nature. All rights reserved.