Покана за финална пресконференция по проект ORCHIS
admin | Wednesday, 14 Mar 2018
Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция изпълняват заедно проект “ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“ CB005.1.12.025, финансиран по Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.
Основната цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. В рамките на 1 година проект ORCHIS реализира съвместни дейности по проучване и опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа. В резултат бе създаден специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания.
В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим на финална пресконференция по проекта. Тя ще се състои на 15 март (четвъртък) от 11:30 ч. в презентационната зала на Областен информационен център Бургас (зад Областна управа Бургас).

Tags: ORCHIS пресконференция покана

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

Articles that may interest you:


Картират популациите на дивите орхидеи в Стра...

Сдружение за опазване Една Природа и Горско с...

Покана за пресконференция по проект ORCHIS

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сдружение за опаз...
comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.