Най-интересните черноморски риби разкриват тайните си пред гостите на остров Св. Анастасия
admin | Sunday, 05 Aug 2018
3D-макети в естествени размери на емблематичните морски обитатели могат да бъдат видени в музейните зали на остров Света Анастасия. Те са част от новите атракции, които предлага островната експозиция през това лято. Гостите ще разгледат експозицията сред морето от поезия на Христо Фотев, за да разберат защо „Обичаме ли – носиме телата си с космическата лекота на рибите.“

Изложбата „Животните на Черно море“ на Сдружение за опазване Една Природа представя най-интересните и запомнящи се 15 вида риби и 2 медузи. Сред тях са черноморската акула, рибата лястовица, кефала, морската котка, калкана и много други. Информацията с множество любопитни факти за Черно море и неговите обитатели е представена на български и английски език. Макетите на риби могат да бъдат „видени” и от хората със зрителни увреждания чрез допир, а за тях са осигурени и специални брайлови текстове.

Изложбата е реализирана с помощта на Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство на МОТО-ПФОЕ и Община Бургас.


Tags: Обитателите на Черно море изложба

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

Articles that may interest you:


Любопитни факти за насекомите и снимки с гига...

Възможно ли е хлебарките да издават звуци? Мо...

Екзотични буболечки и живи тропически пеперуд...

Екзотични живи буболечки, тропически пеперуди...

Изложба за незрящи представя черноморските об...

Сдружение за опазване „ЕДНА ПРИРОДА” ще предс...

"Животните на Черно море" за Международния де...

Утре ще можете да видите част от нашата излож...
comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.