Новини

Европейската комисия завежда дело срещу България заради лошото качество на въздуха

Европейската комисия завежда дело срещу Белгия и България в Съда на ЕС заради трайно високите равнища на прахови частици, които представляват серио...

Повече »


Нови данни, изнесени на „Зелена седмица 2015“, разкриват застрашени от изчезване птици и морски видове

Според нови доклади, публикувани днес от Европейската комисия, от изчезване са застрашени почти 15 % от птиците в ЕС, както и 7,5 % от всички морск...

Повече »


Какво е Натура 2000? Какви са възможностите и ограниченията, които тя поставя? - отговаряме на 5 юни в Средец

На 5 юни - петък от 15:00 часа в голямата зала на Община Средец ще започне информационната среща "Какво е Натура 2000? Какви са възможностите и огр...

Повече »


Презентация в Бургас за възможностите по Натура 2000

Д-р Светла Далакчиева и Радовеста Стюърт от Сдружение за опазване ЕДНА ПРИРОДА проведоха днес инфо-ден с презентация относно Натура 2000 в бургаски...

Повече »


Какви са новите възможности за хората със земи в Натура 2000, презентираме в Бургас

Какво е Натура 2000? Какви са възможностите и ограниченията, която тя поставя? На тези въпроси ще отговаря д-р Светла Далакчева от Сдружение за оп...

Повече »


No translation has been added!

No translation has been added!

Повече »


prev 1 2 3 next

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2021, One Nature. All rights reserved.