Изложба в обем – възприятие чрез допир

Проектът „Животните на Черно море“ на Сдружение за опазване ЕДНА ПРИРОДА в партньорство с Регионален исторически музей Бургас е насочен към разработване и осъществяване на интерактивна изложба за незрящи, показваща най-интересните и запомнящи се черноморски обитатели. Тази група от хора е напълно пренебрегната в работата на музеите, при създаването на изложби и организирането на събития. Дори сградите и постоянните експозиции са непригодни за посещение от хора с подобни увреждания. Чрез създаването на пътуваща изложба ще се даде възможност на хора (зрящи и незрящи) от цяла България да се докоснат до част от черноморските обитатели и да научат интересни факти за тяхната биология.

АКЦЕНТИ:

 • Черно море и неговите обитатели е любима тема на малки и големи, но трудно обозрима.
 • Незрящите хора могат да чуят различните животни, но не могат да видят красотата, цветовете и разнообразието на формите и размерите им.
 • Галериите и музеите както в България така и в целия свят са „длъжници“ на хората с увреждания, тъй като експозициите и изложбите им не са пригодени за специалните им нужди.

 

КАКВО ЩЕ ВЛЕЗЕ В ИЗЛОЖБАТА:

 • 3D макети в естествен размер на 15 вида емблематични риби за българските води на Черно море: калкан, морски език, черноморска акула, чернокоп, зарган, паламуд, попче, цаца, барбун, морска лястовица, скорпид, морска лисица и др.
 • 3D макет в естествен размер на най-малкия вид черноморски делфин – муткура.
 • Черупки на черноморски мекотели – миди (пектен, дяволски нокът, патела, донакс, анадара, черна мида, кардиум и др.), охлюви (рапан, наса и др.), морски жълъд.
 • Изсушени морски кончета, морски игли, раци.
 • Пера от водолюбиви птици, тъй като когато се препарират, кожите на птиците и другите животни се мажат с отровни вещества, те не могат да се използват в изложба, която се възприема чрез допир.
 • Звукова система, която възпроизвежда характерни за видовете звук и кратка информация за тях.
 • Текстове на брайловата азбука (име и кратка информация за видовете).
 • Макет на гнездо и яйца на средиземноморска жълтокрака чайка или както всички я знаем – гларус.

БЮДЖЕТ:

Приблизителен общ бюджет е 10 175,00 лева.

 

СРОКОВЕ:

12 месеца при пълнo финансиране

 

ПАРТНЬОРИ и други организации, институции с участие в проекта:

 • Регионален исторически музей Бургас – домакин на мероприятия по проекта и откриване
 • Съюз на слепите в България – консултанти, набор на брайлова азбука, реципиенти.

ЗА КОНТАКТИ:

Радовеста Стюърт

Тел: 0896809038

Изтегли като pdf документ >>

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.