Инфо табели в Морската градина

Проектът „Опознай Морската градина“ на Сдружение за опазване ЕДНА ПРИРОДА и клуб „България за младите“ е насочен към разработване и поставяне на информационна карта на Морската градина в Бургас, показваща цялостния план на територията на парка, неговите забележителности и обитатели като се даде възможност презентиране на определени обекти и организации върху нея.

КОНЦЕПТ:

Разработване и поставяне на големи информационни табели, показващи територията на парка и малки табели с QR кодове пред по-интересните дървесни видове и културни забележителности;

 • Обозначаване на ключови точки - паметници, забележителности, дървета;
 • Представяне на кратка информация за създателя на парка и обитаващите го различни интересни видове растения и животни.
 • Предоставяне на място за поставяне на лого (върху табелите) и информационно представяне (в уеб портала) на спонсорите, като се даде възможност за свързаност с QR кодове за сканиране с мобилни устройства.

 

БЮДЖЕТ:

Приблизителен общ бюджет за поставяне на 5 големи табели (размери 2,5м х 1,5м и постамент), 15 малки и свързочна интернет платформа: 8000 лева

 

СРОКОВЕ:

Очакван срок за поставянето на табелите: Август / Септември 2015 г.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ:

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ?

Възвращаемостта на спонсорите, която екипът на проекта предлага, обхваща целия процес:

 • поставяне на Вашето лого върху информационните табели;
 • представяне на Вашата организация в свързочния интернет портал за неограничен период от време;
 • възможност за мултиезично представяне (български, английски, руски);
 • разпространение на информацията в социалните медии чрез страниците на проекта;
 • предоставяне на средствата във вид на дарение към юридически субект с обществена полза (възможност за ползване данъчни облекчения);
 • устойчивост на проекта поради обществената му полезност и възможност за развитие и надграждане.
   

ЗА КОНТАКТИ:

Радовеста Стюърт

Тел: 0896809038

Изтегли като pdf документ >>

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.